Clic para ir a la portada

El Recuadro   

 El fútbol será sin goles

ANTONIO BURGOS | EL RECUADRO


Chaves, yo ya parlo català

 
COM no vol cuntradecí al molt honorable president Chaves, que vol que tot els andaluçes i andaluças, espelcialment quins no trovant traball, les del PER, i les yuvens licenciats qui están més parats que un avió de mármel, aprenamos la llengua de Pompeu Fabra i de Carod Rovira i de Maragall, en el mi escritori tingo el llibre intitulat «Aprenda catalán en cinco minutos para no dejar a Chaves por embustero». I porán comprener, escolti, noi, les mis progresses en tan universal i mundial llengua, que come vingues a Nueva York i no parles català es que te comes un mojonet así de grand. Tots els executives de les grandes multinacionals parlent català en las sevas reuniós, i la traduçió simultánea a la llengua del charnegue Montilla es necessària i imprescindibla en las Naciòs Units i en el Parlament de la Uniò Europea. Recordarem cómo el president Aznar parlaba catalá en la seva intimitat, con la Ana Botel.la. Escoltem lo que parlaba:
-Ana, pase mi el pá amb tumaca...
La llengua inglesa es totalment superficiá i sup_rflua per les grands oportunitat de la modernitat i del progr_s de les nostres pobles del Estat Espanyol.
-¿Espanyol?
-Getafe, 0; Espanyol, 1, que guanyamos el dimengue pasat al estadi que porta el nom de Alfons, el bétic de les botes blanques...
La llengua francesa es igualmet una merde pinchat en un pal per les grandes negocis de la buchaca i de la pela. I no mes digui del chinese, que solament parlant les de les restaurants de les rollites primaveres y les de les tiendes de les vintis dures que fermant a las diez de la noctada...
Hay que parlat català. El mesme Blas Infante parlaba català en la seva intimitat de La Pobla del Río, e les partitures del Himne de la Andaluçía las trovó María, la seva filla, en un llibre de Casés Carbó, i le famós Ideà Andaluz es copi de la Lliga de Francesc Cambó, y vost_ conoçe qué le passa al que la copi...
Tots les hospitals i tots les aeroports i tots les centres oficials de Andaluçía deven portar les letreres i les rótules en català: «Sortida». Sortida deve ser obligatori en les medides de les emergencies. Y en el Cort Ingl_, la magafonía deve anunçiar la porta de sortida al Duc o la porta de sortida a Le Gavidie. I per les sortidas de traball per la juventut universitària, ni te cont, noi, ni te cont...
Sevil.la ha molt avanzat la modernitat del catalá come seguna llengua oficiá de Andaluçía. Ya tenem la cofradía de la Virge de Muntserrat, que como la hermandat del Bon Fin ha el Centre de Estimulaciò Precò, deve abrir urgentement el Centre de Estudis Catalans per que tots el nazarenes i les costaleres parlent catalá, i que les capataçes diguim en las sevas órdenes de las llevantats en la estaciò de penitençia:
-¡Yordi, que te vi a fer la llamá!
Mirem com se me ponen les velles de la emociò, como alcayates, solament con pensá en Muntserrat per les palques, i les sevillanes amb el grit a la Virge:
-¡Muntserraaaaat! ¡Maca, maca, maca!
El grit que sona en la Madrugat per les muralles i per el Arque i La Resolana es verdaderament profesió de fe en la Mare de Deu... i en la llengua catalana. Les niñates de les bulles, no gritent, como les mal pensat creen:
-¡Macarena!
No: gritent «guapa» a la Esperança, mes en català. «Macarena» sont des paraules, no una: des paraules ben despachats:
-¡Maca-rena!
Que vol decir: «Guapa Esperança», com conosce el senyor Camps, president de la Generalitat Valencià, que parla català de les Paisos Catalans, i que es personat en la basìlica per soltar la morterat de les pelas per la restauraciò i la ampliaciò que vol la hermandat de Joan Ruiz i Cárdenes.
Gracies, molt honorable senyor Chaves, por la seva defensa de la llengua català per trovar treball en el Mercadona de Huévar. Por la meva part, verá la seva excelençia que sigo las sevas solucions. A parlar català se ha dit, que está la cosa molt achuchat y tot Cádis ha trovat treball en Castellò.
 
Articulos de días anteriores
Para buscar dentro de El RedCuadro

 
    

 


Correo Correo


Clic para ir a la portada  

Biografía de Antonio Burgos  

Libros de Antonio Burgos en la libreria Online de El Corte Inglés
 

 


 

 

 

Copyright © 1998 Arco del Postigo S.L. Sevilla, España.

 

 

 

¿Qué puede encontrar en cada sección de El RedCuadro ?PINCHE AQUI PARA IR AL  "MAPA DE WEB"
 

 

 


 

Página principal-Inicio